Demonstrationens talare

Stig Henriksson: ”Det spelar roll att demonstrera mot Nato!”

Stig Henriksson är försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet och är en av talarna på demonstrationen mot Aurora den 16 september i Göteborg.

• Varför vill du tala på demonstrationen?
– Det här är första gången som värdlandsstödsavtalet används skarpt. Det tycker jag är skäl nog. Att dessutom ha den största krigsövningen i Sverige sedan 1993 är oroväckande.

• Vad kommer du ta upp i ditt tal?
– Jag har inte funderat så mycket på det än men jag skulle vilja ta upp den stora risken med den här, som jag brukar säga, retorik-övnings-rustnings-spiralen som vi befinner oss i. Det görs för att vi ska känna oss säkrare men det skapar motsatsen, ökad osäkerhet. Aurora är ett typiskt led i det.

• Vad säger du om Peter Hultqvists besked häromdan att Sverige ska gå med i JEF, Joint Expeditionary Force?
– Jag är inte förvånad. Jag har ställt frågor till honom flera gånger i riksdagen om detta och varje gång fått undanglidande svar. Det är ju så att när Storbritannien är ramnation för Natos snabbinsatsstyrka är det JEF som står för Storbritanniens bidrag. Vad betyder det? Jo, Natos snabbinsatsstyrka kan sättas in inom 48 timmar efter beslut av Natos ÖB.
– Nu säger Hultqvist, efter att jag har pressat honom på det, att vi fattar beslut vid varje enskilt tillfälle om vi vill vara med på någonting eller inte. Men det går inte riktigt ihop. Själva poängen med JEF och VJTF är ju att det ska kunna gå med blixtens hastighet. Då kan man ju inte ha beslut i varje land.
– Jag är jätteorolig för vad vi nästlar in oss i. Och på vilket sätt ökar det här Sveriges försvarsförmåga? Vi slösar pengar för att vara duktiga gentemot Nato, det är väl vad det handlar om i grund och botten.

• Vad tycker du om spelet för att komma hit. För två år sedan sa ju Hultqvist att det inte alls var aktuellt?
– Det är så lömskt och så typiskt för hur det går till numera. Det står omnämnt som ett exempel på internationellt samarbete i försvarsinriktningsbeslutet, inom parantes om jag minns rätt, ”till exempel JEF”. Sveriges försvarsattaché skriver en promemoria där det i princip står att vi har blivit erbjudna att gå med i JEF, vilket Hultqvist förnekar att han ens har sett eller läst. Jättekonstigt.
– ”Det är inte aktuellt, det finns inte med i vårt samarbetsavtal med Storbritannien” och sådär. Och det är sant tills det plötsligt en vacker dag inte längre är sant. Och det är vad alla kunnat peka på, de här tydliga spåren. Det är som att ha en inbrottstjuv och man kan följa spåren i snön. Han förnekar ända tills man kommer på honom bärandes på grejerna.

• Vad tror du är Hultqvists övergripande plan? Natomedlemskap?
– Nej, jag tror att han inser att det kostar för mycket konvulsioner i partiet. Hans målsättning är att vi i varje praktisk betydelse – och då menar jag inte bara alla papper vi skriver på och alla organisationer, Stratcom och PFP och allt vi är med i, utan också på marken, i luften och på vattnet – ska vara så intvinnade i Nato att medlemskapet är det minst viktiga till slut.

• Varför är det viktigt att demonstrera mot Aurora och mot Nato?
– För att det spelar roll. Det kom en undersökning idag som visar att den sakta växande Natovurmen hos svenska folket har brutits. I princip i alla partier minskar det. Inte ens i de mest Natovänliga partierna är det väl mer än precis över 50 procent av deras väljare som stöder det här.
– Det är klart att det är det, ibland nästan tröstlösa, opinionsarbetet, som framför allt de ute på gator och torg gör, som faktiskt så småningom tränger igenom. Och det här är ju också ett sätt att väcka uppmärksamhet kring hela Nato- och värdlandsstödfrågan.

• Vad skulle du vilja uppmana de som läser det här?
– Kom dit! Var med och engagera dig!

• Hur tänker du och Vänsterpartiet för att dra folk till demonstrationen?
– Jag kommer att försöka mobilisera på alla tänkbara sätt, både på sociala och asociala medier, genom mun till mun och så vidare. Och jag vet ju att man jobbar lokalt med det i Göteborg.

• Kommer ni att ordna några bussresor från andra orter?
– Ja… det har vi inte pratat om än, men jag tänker kontakta partisekreteraren. Vi har bildat ett försvarspolitiskt nätverk så det finns lite specialintresserade som är beredda att jobba med de här frågorna så då finns det anledning att kanske också satsa lite mer resurser.

Marcus Jönsson
Artikeln är tidigare publicerad i Proletären 2017 #25

Kommande veckor kommer vi att presentera demonstrationens huvudtalare i kortare intervjuer.
Sedan tidigare har publicerats en intervju med Gudrun Schyman.

Detta är det 8 inlägget och det är 795 ord långt.